กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างสำนึกไทยไม่โกง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างสำนึกไทยไม่โกง เพื่อสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5