ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย มอบรางวัลการประกวดจัดพานไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9