แสดงความยินดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๔ ท่าน ดังนี้ ครูบันจง โอสถานนท์ ย้ายไปที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ครูอำภา หอมบุปผา ย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ครูอารีรัตน์ พานิชย์ ย้ายไปวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และครูธารทิพย์ ศรีปะโค ย้ายไปวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8