โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ลดพุง เลิกอ้วน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าอบรมโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ลดพุง เลิกอ้วน ของงานสวัสดิการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมน้ำหนัก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทะรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8