ศึกษาดูงานภาคใต้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และสมาชิกร้านค้าสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เดินทางไปศึกษาดูงานที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และสหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด จังหวัดสตูล

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9