ประชุมประจำเดือน เดือนเมษายน ๒๕๕๘ และ เทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดประชุมประจำเดือน เดือนเมษายน ๒๕๕๘ และจัดงาน รดน้ำดำหัว ขอพร สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9