การประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ ๔ ดาว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ ๔ ดาว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9