งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๗๗ ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครอบรอบ ๗๗ ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีการประกอบพิธีพราหมณ์ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยฯ และประกอบพิธีสงฆ์ ในช่วงเช้า เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9