งานมอบตัวและสอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ (โควตา) และสอบสัมภาษณ์ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ และนักศึกษา ปวส.๑ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5