โครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5