โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8