งานเปิดบ้านอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา Open House ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดงานเปิดบ้านอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา Open House ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราหลายแห่งเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9