วันพ่อ ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดี และ ถวายพระพร พร้อมทั้งมีการแสดงความกตัญญูแก่พ่อ และมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9