ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัย Akademi Pariwisata Mataram และ วิทยาลัย SMK NEGERI 7 KAB TANGERANG ประเทศอินโดนีเซีย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัย Akademi Pariwisata Mataram และ วิทยาลัย SMK NEGERI 7 KAB TANGERANG ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9