ลอยกระทง ย้อนเวลา หาวิถีไทย ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดงานลอยกระทง ย้อนเวลา หาวิถีไทย ประจำปี ๒๕๕๗ กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ภายใต้บรรยากาศ แบบ “วิถีเวียงวัง” และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม จากการประกวดกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ของสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ริมแม่น้ำ บางปะกง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9