งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดขบวนพาเหรด งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดย จัดให้มีขบวนแห่ทางบกรอบเมืองฉะเชิงเทราในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9