พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน วันปิยมหาราช กับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และร่วมกิจกรรมสาธิต การทำขนมไทยหายาก และการสาธิตของโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยชุมชนหนามแดง ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9