งาน “ห่มฟ้า ดารกา จรัสฟ้า จุฬาภรณ์” เลี้ยงส่งและแสดงความยินดี กับ ครูภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา จัดงาน “ห่มฟ้า ดารกา จรัสฟ้า จุฬาภรณ์” เลี้ยงส่งและแสดงความยินดี กับ ครูภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8