จัดงานแสดงมุฑิตาจิต “สร้อยสายลายรัก” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต “สร้อยสายลายรัก” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ คือ ครูพรทิพา มูลแก้ว ครูชำนาญการ นายไกรวัล รุ่งสะอาด พนักงาน ขับรถยนต์ และนายประเชิด กลั่นประยูร พนักงานขับรถยนต์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9