งานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก และแสดงมุฑิตาจิต แด่ ครูพรทิพา มูลแก้ว ครูชำนาญการ นายไกรวัล รุ่งสะอาด พนักงานขับรถยนต์ และ นายประเชิด กลั่นประยูร พนักงานขับรถยนต์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9