การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ยุทธหัตถีเกมส์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ยุทธหัตถีเกมส์ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท โดย นางสาวณัฐนันท์ เสงี่ยมจิตร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๓ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9