การแข่งขันการประกอบอาหารจากข้าวกล้อง “โครงการความร่วมมือและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ตอบสนองภาคการผลิตและบริการ สาขาอาหาร เมนูจากข้าวกล้อง ประจำปี ๒๕๕๗” ระดับชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน การประกอบอาหารจากข้าวกล้อง “โครงการความร่วมมือและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ตอบสนองภาคการผลิตและบริการ สาขาอาหาร เมนูจากข้าวกล้อง ประจำปี ๒๕๕๗” ระดับชาติ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6