การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ ๙ จังหวัดนครนายก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ ๙ “นครนายกเกมส์” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ๕ ประเภทชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาบาสเกตบอลหญิง มวยสากลสมัครเล่น ชาย – หญิง ทุ่มน้ำหนักชาย และ เปตองหญิง

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5