กิจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินโครงการและจัดกิจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดีและถวายพระพร และมีการมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ให้กับตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาด้วย เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9