โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดพิธีเปิดกิจกรรม คาราวานเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียน ตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ดลลัคนทิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและนายทรงฤทธิ์ สินถาวร บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวแปดริ้ว สื่อมวลชนจาก บริษัท สาครเคเบิล จำกัด และ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8