โครงการหลักสูตร “ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและยุติความรุนแรงของเด็กเยาวชนและสตรีและสร้างสังคมปลอดภัย”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร “ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและยุติความรุนแรงของเด็กเยาวชนและสตรีและสร้างสังคมปลอดภัย” โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6