โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมีจุดประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8