ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมยามว่างให้กับลูกเสือ เนตรนารี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หมู่เนตรนารีสวนสนามดีเด่น ในงานได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม ดร.ชาญเวช บุญประเดิม เป็นประธาน ในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9