งานเลี้ยงต้อนรับ ครูสมร แจ้งกูล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ครูสมร แจ้งกูล ย้ายมาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพื่อมารับหน้าที่ครูผู้สอน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7