ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีการทำสัญญา มอบตัว ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๑ และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4