รดน้ำดำหัว ขอพร ยอกรสองประสาน สรงสนานกตัญชลี สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงาน รดน้ำดำหัว ขอพร ยอกรสองประสาน สรงสนานกตัญชลี สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติ จากอดีตรองผู้อำนวยการ นางสาวกัญจนา เดชพิบูลย์ ข้าราชการบำนาญ นายบุญโถม ไตรสวัสดิ์ และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค จุฬาภรณ์(ลาดขวาง) นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ร่วมงานครั้งนี้ ภายในงานมีการมอบเกียติบัตร ให้กับคณะดำเนินงานของโครงการ ครูดีมีคุณธรรม เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9