งานปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อแนะแนวทางในการสมัครงานและการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ในงานมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับครูดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9