โครงการพิเศษและการบริการชุมชนได้ดำเนินงานตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนได้ดำเนินงานตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕ วิทยาลัยฯ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ คือ การสอนทำดอกไม้จันทน์แฟนซี โดยครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9