จัดนิทรรศการในหัวข้อ Art Exhibition Project 5 “Monruk Artist 2014”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา คณะศิลปกรรม ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการในหัวข้อ Art Exhibition Project 5 “Monruk Artist 2014” เป็นผลงานศิลปะรูปแบบ งานวัดแบบลูกทุ่งย้อนยุค ภายในงานมีการแสดงผลงานศิลปะ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก,แผนกวิชา ออกแบบ และแผนกวิชา วิจิตรศิลป์ เป็นการส่งเสริมทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะอย่างมีคุณภาพ ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อแสดงศักยภาพการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ นักเรียน นักศึกษา ทางด้านศิลปะพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9