งานครอบครัวอาชีวะสุขสันต์วันปีใหม่ ปี ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดงานครอบครัวอาชีวะสุขสันต์วันปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ ภายในงานมีกิจกรรมที่สนุกสนาน ทั้งการแสดงบนเวที การจับสลากของขวัญ และการจับของรางวัลจากวิทยาลัยฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8