วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

นิทรรศการศิลปกรรม “Prison Break Art Exhibition 2018 R Project Anniversary 10’s ”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาจัดงานนิทรรศการศิลปกรรม “Prison Break Art Exhibition 2018 R Project Anniversary 10’s ”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแสดงผลงานของครูและนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ และอาคารศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ - นิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน นักศึกษา - เล่นเกมส์ชิงรางวัล - การบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตในคุก” โดย คุณบุปผา พ่วงศรี ผู้คุมเรือนจำฉะเชิงเทรา - การแสดงดนตรีโฟล์คซอง ของนักเรียน นักศึกษา - บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอาชีพ ปี 2019 จาก ผศ.วราพร ดำจับ หัวหน้าสาขาออกแบบสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท Canon Thailand - การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “มองผ่านเลนส์ มนเสน่ห์แปดริ้ว” - รับชมการสร้างสรรค์ผลงานภาพเหมือนจริง โดย คุณธรากร บุญญนิรัตน์

First Previous