วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีการปล่อยปลาลงแม่น้ำบางปะกง กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณรอบวิทยาลัยฯ หน้าวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ข้างศาลพระพรหมด้านข้างวิทยาลัยฯ และสวนธารณริมแม่น้ำบางปะกง

First Previous Next Last