วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลดังนี้ - มอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรผู้อุทิศเวลาเพื่อการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยไม่มีวันลา ประจำปี ๒๕๖๔ - มอบเกียรติบัตรครูนิเทศดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ - รางวัลลูกค้าดีเด่นจากร้านกาแฟ R Paedriew Coffee

First Previous