วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สุริยะ จิตรพิไลเลิศ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีสถานประกอบการให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน ๘ แห่ง ดังนี้ ๑. บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ๒. บริษัท ธรรมรักษ์ออโตพาร์ท จำกัด ๓. บริษัท คลองถม คอร์เนอร์ จำกัด ๔. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ๕. บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ๖. บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง เทรนนิ่ง จำกัด ๗. บริษัท คอนแทรคเตอร์ช๊อป จำกัด ๘. บริษัท คุณากร คอนกรีต จำกัด

First Previous