วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการบริการวิชาชีพ ๑๐๘ อาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย นางสาวดวงพร ราษรฎ์เจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาชีพ ๑๐๘ อาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้บริการวิชาชีพ ๑๐๘ อาชีพ แก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มการหารายได้ระหว่างเรียน โดยสอนทั้งหมด ๖ แผนกวิชา ๑ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก - ที่คาดผมแฟนซี ๒ แผนกวิชาการบัญชี - ตุ๊กตาการบูร ๓ แผนกวิชาออกแบบ - การทำเคสมือถือจากกาวแท่ง ๔ แผนกวิชาการโรงแรม - ศิลปะการพับผ้า ๕ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ - การเพ้นท์กระเป๋าผ้า ๖ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - การทำพวงกุญแจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร)

First Previous