วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานต้อนรับและแสดงความยินดี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณครูหทัยรัตน์ บุญมานวงศ์ แผนกวิชาการออกแบบ และคุณครูสุชาดา ใจเดียว แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

First Previous