วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจง กนะกาศัย นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์วัดหนามแดง ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๒. บริการสร้าง (Build) ได้แก่ - แผนกผ้า การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า - แผนกอาหารและโภชนาการ การทำผัดไทยและเกี๊ยวน้ำ - แผนกคหกรรม การทำยาดมสมุนไพร - แผนกวิจิตรศิลป์ การทำแจกันสีสัน - แผนกออกแบบ การเพ้นท์แก้ว - แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก การทำที่คาดผมแฟนซี - แผนกบัญชี การทำตุ๊กตาการบูร - แผนกสามัญสัมพันธ์ การทำสบู่กลีเซอรีน - บริการตัดผม ชาย – หญิง ๓. บริการพัฒนา (Top-up) ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนำนักเรียน นักศึกษาและประชาชนไปศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน โดยการศึกษาขั้นตอนการผสมดินเพื่อนำไปเพาะกล้าไม้ชนิดต่างๆ

First Previous