วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous Next Last