วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันคล้ายวันเกิด ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิด ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous Next Last