วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ การประกวดแผนธุรกิจ และศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ การประกวดแผนธุรกิจ และศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา และตัวแทนธนาคารกรุงไทย เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous Next Last