วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้แทนชุมชน ๑. คุณบุษราคัม เมียมมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ๒. คุณเฉิดโฉม สังขนั้นท์ กรรมการชุมชนหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

First Previous