วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในครบรอบ ๘๓ ปี วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

           ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในครบรอบ ๘๓ ปี วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous