วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่อาชีพ" ประจำปี ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะแนว เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่อาชีพ" ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แนะแนว ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ วัดประตูน้ำท่าไข่

First Previous