วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ การทำเกี๊ยวน้ำ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า แผนกออกแบบ การทำ Art Day Paint แผนกแฟชั่นดีไซด์ การทำพวงกุญแจสตรอเบอรี่ การบริการเสริมสวย วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ การทำผัดไทย แผนกการตลาด การสกรีนลายแก้ว และการทำยาหม่อง แผนกคหกรรม การทำพวงกุญแจฟักทอง การบริการเสริมสวย

First Previous