วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากับวิทยาลัยการจัดการเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากับวิทยาลัยการจัดการเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน และเปิดป้าย “วิทยาลัยเทคโนโลยีประยุกต์นานาชาติไทย – จีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous